Monday, May 1, 2017

Contoh Ikhfa Syafawi

Contoh Ikhfa Syafawi - Ini undang-undang Ikhfa Syafawi adalah sangat berbeza daripada undang-undang idgham Bighunnah, Iqlab, atau ghunnah Musyaddadah dalam hijaiyah Meme - dalam Al-Quran Al Karim - khusus untuk hukum Ikhfa Syafawi tidak diberi tanda tasydid atau lain-lain tanda, hanya seperti dalam undang-undang ini Ikhfa Haqiqi. Walau bagaimanapun, dalam undang-undang Shafiya Ikhfa ini ia masih wajib untuk membaca dengan buzz kira-kira 2 - 3 harakat atau 1 1/2 alif, kerana jika undang-undang Ikhfa Syafawi adalah tidak bergema, maka undang-undang akan menjadi undang-undang Izhar ini.


Bagaimana untuk membaca dari undang-undang Shafiya Ikhfa adalah untuk membaca SURAT PERTAMA HIJIAYAH SEBELUM MIM BAWAH, kemudian masukkan ke dalam huruf Mim Sukun dengan mengeluarkan irama draf Contoh Ikhfa Syafawi [iaitu dengan mengadakan huruf hijaiyah mim samar-samar]; "Immng .. / ummmng .. / ammmng ..." supaya apabila akan bertemu dengan huruf hijaiyah ب kemudian bibir atas dan bibir bawah dalam kedudukan tertutup.


Contoh-contoh di atas Shafi'i Ikhfa Law mengambil dari huruf pendek 'amma juz dan juga beberapa surat dalam Al-Quran supaya kita semua boleh belajar mengenai Hukum Mati Perlawanan terutama Shafi'i Ikhfa. Dalam mempelajari tajwid Contoh Ikhfa Syafawi anda sering perlu membaca dan memberi perhatian kepada satu demi satu huruf dengan teratur dan teliti, biasa dengan membaca dengan tartil supaya anda sekurang-kurangnya boleh meningkatkan bacaan anda. Boleh kerana Biasa, dan yaa Biasa perlu menjadi sedikit paksa.


Sumber : http://www.kumpulan-contoh.com/2017/05/contoh-ikhfa-syafawi.html

No comments:

Post a Comment