Monday, May 1, 2017

Contoh Idzhar Halqi

Contoh Idzhar Halqi - Belajar tajwid adalah menyeronokkan apabila kami juga suka membaca al-Quran. Kerana membaca al-Quran dan tajwid belajar sudah pakej supaya apabila membaca al-Quran boleh mengelakkan kesilapan atau kesilapan.


Undang-undang yang akan dibincangkan pertama dalam blog ini adalah Contoh Idzhar Halqi. Izhar Halqi adalah salah satu undang-undang sukun nun membaca (mati) atau tanwin. Of banyak undang-undang yang sukun atau tanwin, Izhar Halqi menjadi salah satu daripada undang-undang bacaan yang paling biasa dalam ayat-ayat Al-Quran.


Jadi adalah amat penting untuk mengkaji undang-undang bacaan Izhar Halqi, bukan hanya Izhar Halqi, tetapi semua undang-undang bacaan adalah penting dan kita mesti belajar. Di sini, saya akan memberikan penjelasan mengenai Contoh Idzhar Halqi secara terperinci dan mudah-mudahan mudah difahami. Mungkin artikel ini akan menjadi sedikit lama saya bermaksud untuk menjelaskan setiap bahagian.

No comments:

Post a Comment